Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, обмеженої вулицями Ужанська (№83-135)

Оголошення

Виконком Кам’яницької сільської ради оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території, обмеженої вулицями Ужанська (№83-135), Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця Ужгородського району  та звіту про стратегічну  екологічну  оцінку  проекту документа державного планування.

Замовник містобудівної документації:  Кам’яницька  сільська рада.

Розробник проекту детального плану: архітектор Медвецькі Арнольд Тіборович.

Виконавець звіту про стратегічну екологічну оцінку: ПП Медвецькі А.Т.

Проект  детального плану розроблено на підставі рішення 26 сесії 7 скликання Кам’яницької  сільської ради від 23 січня 2019 року «Про розроблення містобудівної документації» № 1394-XXV-VII .

Згідно п.1 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

етальне ознайомлення із проектом містобудівної документації « Детального плану території обмеженої вулицями Ужанська (№83-135), Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця Ужгородського району»  у відповідному порядку буде здійснюватись з 1300 год. до 1700 год. в робочі дні в приміщенні Кам’яницької сільської ради  за адресою с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 105,  тел. 731-544. Також, з проектом детального плану  можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Кам’яницької сільської ради.

Обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і правил пропозиції (зауваження) громадськості приймаються протягом місячного терміну з 13.06.2019 року по 13.07.2019 року включно у письмовій формі за адресою: 89411 с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 105, Ужгородського району або надсилаються на електронну пошту: radakam@ukr.net  із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій до проекту  детального плану території, обмеженої вулицями Ужанська (№83-135), Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця Ужгородського району:  Балога Іван Юрійович – працівник сільської ради.Презентація проекту відбудеться 25 липня 2019 року у приміщені Кам’яницької сільської ради  о  13 : 00 год.  к.ч.

                                                                                                                                       Виконком Кам’яницької  сільської рада

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: детальний план  території обмеженої вул. Ужанська (№ 83-135), та вул.  Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця , Ужгородського району, Закарпатської області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Кам’яницька сільська рада.

  Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та детального плану  території обмеженої вул. Ужанська (№ 83-135), та вул.  Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця, Ужгородського району, Закарпатської області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 29 червня 2019 року на сайті Кам’яницької сільської ради та триватиме до 13 липня 2019 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

 Ознайомитися з проектом детального плану  території обмеженої вул..Ужанська (№ 83-135), та вул.  Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця , Ужгородського району, Закарпатської області можна за адресою: с. Кам’яниця, вул.. Ужанська, 105, тел. 730544.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану  території обмеженої вул..Ужанська (№ 83-135), та вул.  Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця , Ужгородського району, Закарпатської області подаються до:

Камяницької  сільської ради.

Відповідальна особа: І.Ю. Балога.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 13 липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,  не розглядаються.

                                                                                         Кам’яницька сільська рада

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Проекту детального плану території обмеженої вулицями Ужанська (№ 83-135), Добровольців (№1-10) в с. Кам’яниця , Ужгородського району

ЗАМОВНИК СЕО:

Замовником проекту є виконавчий комітет Кам’яницької  сільської ради

Юридична адреса: 89411 с. Кам’яниця, вул. Ужанська,105

тел./факс: 731-544, e-mail: radakam@ukr.net                                                                  

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації громадсько- торгового центру села Кам’яниця , мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці

Об’єкт цього дослідження – центр населеного пункту  села Кам’яниця –  площею 53,2 га

 Детальний план  території  с. Кам’яниця,  розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний  план передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування  забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

– формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

– оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його  формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення  екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії  детального плану  з дальним планом, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність  і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

  Детальний  план  території с.Кам’яниця, розроблено відповідно до  рішення 26-сесіі сьомого скликання від 23 січня 2019 року № 1394 –XXVI-VII «Про розроблення містобудівної документаціі» з метою визначення функціонального призначення територіі вулиць Ужанська та Добровольців в с. Кам’яниця, керуючись нормами земельного кодексу Украіни, « Про регулювання містобудівної діяльності», Про місцеве самоврядування в Украіні», а також Порядком розроблення містобудівної документаціі, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства від 16.11.2011 року № 290, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність у сфері розроблення містобудівної документаціі, враховуючи пропозиції депутатів Кам’яницької сільської ради.

При розробленні детального  плану території  с. Кам’яниця, слід врахувати зокрема, схему планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування  Детального  плану території села Кам’яниця, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

– кліматичні фактори;      у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом 

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно  з Детальним планом території  на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО   Детальним планом території села Кам’яниця передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту детального плану;

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПО-БІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати  заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

– недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

– збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

– охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

– недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

– розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
  • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  детального плану території  села Кам’яниця, Ужгородського району подаються за адресою: 89411 с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 105, Ужгородського району або надсилаються на електронну пошту: radakam@ukr.net  із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Відповідальна особа :  Балога Іван Юрійович – працівник сільської ради.  

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 13 липня 2019 року включно.

          Камяницький  сільський голова                            М.Ю. Коваль-Мазюта 

Залишити відповідь